Organisatie in Nederland

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt sinds 1986 de belangen voor de osteopathie in Nederland en heeft tot taak het onderhouden van contacten met zorgverzekeraars en overheid.

Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) houdt toezicht op (na)scholing en praktijkvoering van osteopaten in Nederland. Een osteopaat die aan de Nederlandse examenverplichtingen heeft voldaan en aan de door het NRO gestelde eisen voldoet krijgt de titel Osteopaat DO/MRO.

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten van een behandeling uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat, klik hier.