Erik Blaauw, Osteopaat D.O. - M.R.O. / D.K.O.      

  • NRO: Het nederlands register voor Osteopathie
  • NVO: De nederlandse vereniging voor Osteopathie
  • EFO: De europese federatie voor Osteopathie

Een wereld ging er voor mij open bij de studie Osteopathie. Deze behandelwijze probeert de oorzaak van de klachten te verbeteren en niet enkel haar symptomen.

Osteopathie:

Na mijn studie fysiotherapie ben ik in 1999 met de opleiding tot osteopaat D.O. begonnen. In 2004/2005 heb ik in het kader van mijn afstudeerthesis onderzoek gedaan naar het effect van een totale osteopatische behandeling bij vrouwen met migraine. In 2005 slaagde ik daarna met `credit` (onderscheiding) voor het casuïstiek examen voor een internationale jury in Gent.

Osteopathie bij kinderen:

Deze 2-jarige postgraduaat opleiding werd gevolgd. Na stage gelopen te hebben in de stillkids (osteopatische)kinderclinic en het OCC(osteopathic children Centre) in Londen werd de opleiding afgerond met een eindwerk over de invloed van parasitaire belasting bij het kind in relatie met voeding. In de opleiding werd ingegaan op alle specifieke problematiek van het kind. Te denken valt aan darmklachten, overmatig huilen, reflux, voorkeurshoudingen, leerproblematiek, motorische achterstand enz. Het diploma D.K.O. (gediplomeerd kinderosteopaat) werd hiermee als een van de eerste osteopaten in Nederland behaald in 2009.

Cursussen:

Om mij verder te bekwamen in de osteopatische geneeskunde werden regelmatig relevante cursussen gevolgd, zoals:
• 2005 Neuro endocrino immunologie
• 2006-2008 Opleiding osteopathie bij kinderen
• 2008-2009 Geintegreerde technieken volgens de Bakker
• 2010 Differentiaal diagnostiek bij kinderen
• 2012 Kindervoeding in de osteopathiepraktijk
• 2013 Slaapproblematiek bij kinderen
• 2014 Behandeling van de hoge nek bij baby’s en kinderen
• 2015-2016 Perinatale psychologie en de invloed op het lichaam van het opgroeiende kind
• 2017 Perrin techniek voor osteopatische diagnose en behandeling van Chronische vermoeidheid en fibromyalgia
• 2018 The osteopathic mechanical link
• 2018 Behandeling van perifere zenuwen
• 2018 Functionele darmproblematiek en de rol van de nervus vagus
• 2018 F.D.M. (fasciaal distorsie model)
• 2018-2021 Opleiding osteopathie in de sport
* 2021-2024 Evolutionaire Fysiologie