Publicatiedatum: 17-03-2020
Er is meermaals overlegd met het RIVM en de Rijksoverheid. Steeds is aangeven dat er vanuit de overheid op dit moment niet het advies wordt gegeven om osteopathiepraktijken te sluiten. Het NVO-bestuur neemt dit advies over.

Utrecht, 17 maart 2020
In heel Nederland worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Scholen en veel ondernemingen zijn op last van de overheid gesloten. Ook worden veel passende maatregelen genomen zoals thuiswerken.

Osteopaten verlenen medische zorg. Praktijken sluiten betekent een toename van druk op huisartsen en andere zorg zoals ziekenhuizen. Ook kan het betekenen dat er meer medicatie gebruikt gaat worden. Voor acute zorg van patiënten is het van belang dat zij een osteopaat kunnen consulteren om te kunnen blijven functioneren.

Het NVO-bestuur volgt de adviezen zoals deze worden verstrekt door het RIVM en de Rijksoverheid. Ook staat het in contact met andere paramedische beroepsorganisaties zoals KNGF en VvOCM om tot een weloverwogen besluit te komen.

Er is meermaals overlegd met het RIVM en de Rijksoverheid. Steeds is aangeven dat er vanuit de overheid op dit moment niet het advies wordt gegeven om osteopathiepraktijken te sluiten. Het NVO-bestuur neemt dit advies over. Wel dienen alle restricties zoals door het RIVM zijn afgegeven opgevolgd te worden. Daarnaast zijn er adviezen afgegeven t.a.v. de hygiëne binnen de praktijk. Mensen ouder dan 70 en/of verminderde weerstand wordt geadviseerd hun bezoek uit te stellen.