• Nederlands taalpakket
  • German formal - Sie
Home | Contact | Route
Home
Osteopathie
Klachten
Werkwijze
Kosten/vergoeding
De osteopaat
De praktijk
Links
Home arrow Werkwijze

Afspraken

Behandeling is mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Wel vinden wij het van belang dat uw huisarts op de hoogte is van de behandeling. Neem indien mogelijk aanvullende medische informatie mee zoals röntgenfoto`s.   

Eerste afspraak:

Voor de eerste behandeling krijgt u een afspraakbevestiging met de betalingsvoorwaarden toegestuurd.

Bij uw eerste bezoek ziet de volgorde er dan als volgt uit:

 - Anamnese:In dit vraaggesprek worden Uw klachten besproken.
 - Lichamelijk onderzoek:Uw lichaam wordt onderzocht op bewegingsverliezen die een invloed kunnen uitoefenen op Uw gezondheid.
 - Behandeling:Tijdens het eerste consult wordt begonnen met een deel van de behandeling.

Tijdens het eerste consult zal worden besproken wat er uit het onderzoek gekomen is, of osteopatisch behandelen geindiceerd is en waaruit de behandeling zal bestaan.        

Image

 

Vervolgafspraak:

Behandeling zal plaatsvinden van de in het eerste consult gevonden bewegingsverliezen.

 

Relatie met de arts:

De Osteopaat behandelt alleen met zijn handen, apparatuur wordt niet gebruikt en er worden geen medicijnen voorgeschreven. Dat is het domein van de arts, naar wie zonodig wordt doorverwezen of met wie wordt overlegd. De osteopathie is een complementaire geneeskunde, dus als aanvulling op de reguliere geneeskunde, en geen vervanging daarvan.

 
HomePrivacystatementContactRouteLinks